Tilbakemelding fra kandidater


"Min erfaring med Pharma Relations er at de har et stort nettverk og kjenner bransjen godt. De er flinke til å finne jobber og kandidater som matcher."
Ida Nilsen Melien, kandidat PharmaRelations

"Jeg liker å jobbe i Pharma Relation fordi det er mange positive, kompetente og inkluderende sjefer. Det får til å føle meg godt ivaretatt og verdsatt. Jeg liker å jobbe i Pharma Relation fordi det er et selskap som tenker innovasjon og er fremtidsrettet med muligheter til å være involvert i å påvirke."
Katarina Fossum, kandidat PharmaRelations

"Jeg trives med PharmaRelations fordi jeg opplever at selskapet har en flat struktur hvor beslutningsveiene er korte og man selv kan være med å påvirke. Jeg opplever at kompetanse verdsettes høyt og man får jobbe svært selvstendig og med stor grad av fleksibilitet."
Camilla Hauge, kandidat PharmaRelations